fbpx

การรับสมัครพนักงาน

เป้าหมาย 100 สาขาในระยะเวลา 5 ปี

เป็นกลุ่มคนที่ทำให้โลกมีความสุขด้วยอาหาร

การปรึกษาค่าจ้างที่ต้องการ

ขึ้นอยู่กับทักษะความสามารถ

รับสมัคร Manager และพนักงานประจำที่ร้าน

ประสบการณ์การทำอาหาร

ประสบการณ์การเป็นพนักงานบริการ

ทักษะทางด้านภาษา

ทักษะทางด้านการบริหารจัดการ

ทักษะทางด้านการตลาด

ผู้ที่มีทักษะด้านภาษาญี่ปุ่น

แจ้งแมเนเจอร์ชาวญี่ปุ่นเกี่ยวกับสิ่งที่ตนเองสามารถทำได้

มีวันหยุด 6 วันต่อเดือน

  ลาพักร้อนได้ 7 วันต่อปี

  หยุดวันปีใหม่

ชั่วโมงการทำงานขึ้นอยู่กับหน้าที่  โดยพื้นฐานคือ 8 ชั่วโมง

เกณฑ์การเพิ่มเงินเดือนและกฎต่าง ได้เขียนไว้อย่างชัดเจน คนที่อยากเติบโตจะสามารถเติบโตได้ในบริษัทที่มีความเติบโต

ติดต่อ 12.00-19.00

TEPPEN Satorn : 022372537 (Thai, English)